Asistenţă educaţională

 1. adaptarea curriculară pentru copiii cuprinşi în programul de sprijin;
 2. întocmirea documentaţiei pentru copiii cuprinşi în programul de sprijin;
 3. consilierea cadrelor didacice din şcoala de masă, acordarea de consultanţă privind:
  sensibilizarea profesorilor de diferite discipline cu privire la gama completă a cauzelor dificultăţilor de învăţare;
  sensibilizarea acestora cu privire la nevoia de recapitulare şi repetare a celor învăţate în clase cu număr mare de elevi;
  consilierea profesorilor cu privire la nivelul abilităţilor de limbaj şi de lectură;
  sfătuirea profesorilor cu privire la problemele pe care le întâmpină anumiţi copii, ca şi asupra domeniilor în care aceştia  învaţă cu succes.
 4. asistenţă psihopedagogică pentru copiii din clasele speciale integraţi în învăţământul de masă ( deficienţă mintală severă, moderată, deficienţe asociate);
 5. activitate de informare, formare, perfecţionare pentru cadrele didactice:
  informare şi consiliere;
  formarea cadrelor didactice de sprijin pentru facilitarea procesului de integrare;
 6. formarea cadrelor didactice ( pe tema educaţiei incluzive) din şcolile integratoare;
 7. colaborarea cu organele de conducere şi cu personalul didactic din şcolile integratoare
 8. activitate de informare şi consiliere pentru părinţi:
  informarea şi consilierea părinţilor;
 9. antrenarea familiei în vederea acordării sprijinului necesar copilului şi transformarea părinţilor în parteneri ai activităţii terapeutico-recuperatorii;
 10. lectorate cu părinţ
 11. activitate de elaborare, coordonare şi implementare de programe şi proiecte;

 

RONET