Educarea psihomotricităţii

 1. evaluarea motricităţii generale;
 2. evaluarea modului de organizare a mişcărilor în acţiuni eficiente; formarea deprinderilor de lucru;
 3. identificarea unor tulburări ale schemei corporale; educarea schemei corporale;
 4. evaluarea lateralităţii ( consolidarea lateralităţii);
 5. evaluarea structurii perceptiv-motrice de culoare;
 6. evaluarea structurii perceptiv-motrice de formă;
 7. evaluarea structurii perceptiv-motrice de spaţiu;
 8. evaluarea structurii psiho-motrice de spaţ
 9. activităţi terapeutico-recuperatorii pentru preşcolari şi şcolari hipoacuzici integraţi în învăţământul de masă;
 10. acordare de asistenţă educaţională copiilor nedeplasabili, prin asigurarea diferitelor forme de şcolarizare: la domiciliu, cu frecvenţă redusă, cu scutire de frecvenţă, comasat;
 11. acordare de asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu deficienţă mintală severă:
 12. aprecieri asupra comportamentului viitor;
 13. recomandări cu privire la atitudinea celor din jur faţă de subiect;
 14. recomandări cu privire la terapia medicală şi psihologică;
 15. aprecieri cu privire la integrarea în familie, profesie şi societate, limitele şi perspectivele în recuperarea acestor copii;
 16. recuperarea prin terapie ocupaţională;
 17. îmbunătăţirea relaţiilor cu cei din jur.

RONET