Prezentare

      Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3, SAM Reghin, situat în cartierul Apalina str. Castelului nr.12 din Reghin, a fost înfiinţat în anul 1959, ca o necesitate privind şcolarizarea şi profesionalizarea copiilor cu cerinţe educative speciale care au avut şanse limitate de acces la educaţie faţă de alţi copii. A fost prima şcoală specială destinată profesionalizării copiilor cu deficienţă mintală. Şcoala a fost amenajatã într-un vechi castel, al cărui interior a fost reamenajat şi redimensionat în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi recuperator. Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3, SAM Reghin, organizează procesul instructiv-educativ-recuperator pentru copiii cu CES din raza Municipiului Reghin şi din comunele învecinate: Brîncoveneşti, Jabeniţa, Gurghiu, Ibăneşti Pădure etc. Mulţi elevi ai şcolii provin din Centrul de Plasament nr.8 sau din familii cu un nivel mediocru sau chiar slab de educaţie. Aceasta se datorează faptului că Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3, SAM Reghin se află în apropierea unor comunităţi rrome din Cartierul Apalina.

       Datorită acestei situaţii şcoala cuprinde şi elevi rromi declaraţi, care prezintă cerinţe educaţionale speciale şi au hotărârea Serviciului de Evaluare Complexă. Elevii de vârstă şcolară din cartierul Apalina frecventează cursurile organizate de instituţia noastră. Nivelul economic al familiilor în majoritatea cazurilor este la limita inferioară a existenţei, având o situaţie socială precară. Starea de sărăcie accentuată în care trăiesc copiii din aceste cartiere este evidentă. Sunt familii cu mai mulţi copii care se interesează de educaţia acestora, dar din lipsa mijloacelor financiare nu le pot procura îmbrăcăminte şi încălţăminte, din care cauză trebuie să-i ţină acasă. Condiţiile igienico-sanitare precare duc la diverse îmbolnăviri. Din cauza lipsei de pregătire şcolară şi profesională rata alcoolismului, a bolilor provocate de stres şi violenţa în familie a crescut simţitor. A mai apărut stresul cauzat de instabilitatea familială ca o consecinţă a plecării din familie a părinţilor pe perioade îndelungate pentru a lucra în străinătate.

      Comportamentul copiilor s-a deteriorat, vagabondajul devenind o problemă acută. Pentru multe familii singura sursă de venituri este ajutorul social. Marea majoritate a părinţilor nu lucrează sau lucrează ocazional, datorită fie lipsei de pregătire şcolară şi profesională, fie prejudecăţilor societăţii. Mulţi îşi pierd locul de muncă din cauza alcoolismului sau a incapacităţii de a se adapta. La nivelul comunităţii mai există: o şcoală generală, unde sunt şcolarizaţi elevi în învăţământul primar şi gimnazial, la această şcoală există asistenţă psihologică pentru părinţi . Restul elevilor provin din familii cu studii medii (25 %) şi din familii cu studii superioare (2%). În anul şcolar 2000-2001 şcoala a făcut primii paşi privind procesul de integrare şcolară a copiilor cu deficienţă uşoară şi moderată, orientând în iunie 2001, un număr de 35 de copii cu deficienţă uşoară spre şcolile generale din judeţ. Din anul şcolar 2002-2003 şcoala a început, cu regim experimental, activitãţi terapeutico-recuperatorii pentru copii cu sindromul Down şi deficienţe asociate, clasă specială în învăţământul de masă.

      Acest experiment a dus la rezultate deosebit de bune, agreate atât de părinţii copiilor, cât şi de cadrele de specialitate, datorită faptului că pe raza municipiului Reghin nu exista nici o formă de şcolarizare pentru copii cu astfel de deficienţe. Astfel, această categorie-pentru a obţine o şcolarizare şi educaţie adecvată- trebuia să se înscrie într-o şcoală specială cu internat în altă localitate.

      Din anul şcolar 2002-2003 aceastã activitate recuperatorie s-a extins, la ora actuală fiind cuprinşi şi alţi copii cu deficienţe asociate. În anul şcolar 2003-2004 şcoala a început să acorde sprijin unor copii hiperactivi incluşi în învăţământul de masă, prin profesori itineranţi. 

RONET